دبستان شهید رابعی یكی از پر افتخارترین دبستان های منطقه 19 تهران در سال های اخیر بوده است
تاریخ:دوشنبه 2 مرداد 1391-11:58 ق.ظ

خلاصه افتخارات سال تحصیلی 90-91

1- كسب رتبه اول در مسابقه حفظ قرآن كریم درپایه اول توسط دانش آموز داریوش رجبی

2- كسب رتبه اول در سرود همگانی در منطقه 19

3- كسب رتبه اول در مسابقات فنی ورزش مدارس در منطقه 19

3 - كسب رتبه اول در مسابقات ورزشی بدمینتون در سطح منطقه 19

4- كسب رتبه اول در مسابقات كتاب خوانی پرسش مهر 12 توسط امیرحسین احمدی

5- كسب رتبه دوم در مسابقات نرمش صبحگاهی

6- كسب رتبه دوم در مسابقات كتاب خوانی پرسش مهر 12 توسط امیرحسین پرتوی

7- كسب مقام بسیار عالی در سومین دوره آزمون سنجه پیشرفت ریاضی و علوم
تاریخ:دوشنبه 2 مرداد 1391-11:33 ق.ظ

خلاصه افتخارات سال تحصیلی 89-90

1 - كسب مقام اول ورزش صبحگاهی در سطح منطقه 19 تهران

2 - كسب مقام اول سرود همگانی در سطح منطقه و شركت در مسابقات استان تهران

3 - كسب مقام اول قرائت قرآن پایه چهارم توسط دانش آموز مهدی عجولی

4 - كسب مقام اول قرائت قرآن پایه پنجم توسط دانش آموز میثم رحیمی

5 - كسب مقام اول نشریه دیواری توسط دانش آموزان حدادی ، هاشمی فرد و زمانی

6 - كسب مقام اول مسابقات دانش آموزی بدمینتون منطقه 19

7 - كسب مقام اول رشته ورزشی فوتبال مدارس منطقه 19

8 - كسب مقام اول رشته ورزشی دوچرخه سواری منطقه 19

9 - كسب مقام دوم حفظ قرآن پایه سوم توسط دانش آموز محمد سعیدی

10 - كسب مقام دوم رشته ورزشی آمادگی جسمانی مدارس در منطقه 19

11 - كسب مقام دوم رشته ورزشی والیبال مدارس منطقه 19

12 - كسب مقام سوم رشته بدمینتون در سطح مناطق تهران به نمایندگی منطقه 19

13 - كسب مقام سوم گروه نمایش در سطح منطقه 19

14 - كسب مقام سوم احكام در منطقه ، توسط دانش آموز امیر حسین گلرخی

15 - ارتقاء معدل دروس ریاضی و علوم پایه های چهارم و پنجم بیش از 2 نمره

16 - كسب رتبه اول پرسش مهر 11 در مقطع كارشناسی خواهران توسط ز-آقاخان محلاتی

17 - رتبه دوم مطالعه و تحقیق پرسش مهر 10 توسط ز-آقاخان محلاتی،م-عشایریول -حبیب نژاد